fbpx
Have something to share about Test Automation or WebDriver?
Become a speaker now

Договір публічної оферти

Викладений нижче текст адресовано фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією укласти Договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації шляхом допуску до участі у конференції «Selenium Camp» на визначених цим Договором умовах.

Цей Договір укладено між фізичною особою-підприємцем Пемаховою Мариною Максимівною, яка є платником єдиного податку із ставкою 5% (п’ять відсотків) з доходу (дані з державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб підприємців згідно виписки: номер запису в єдиному державному реєстрі 2 444 000 0000 030632 від 10.08.2018 року, код за ДРФО 2997711706), та фізичною особою, яка акцептувала пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому, прийнявши його суттєві умови.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ
1.1. Договір – цей договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації шляхом допуску до участі у конференції «Selenium Camp», укладений між Виконавцем та Клієнтом. Цей договір є офіційним електронним документом, його умови однакові для всіх Клієнтів.

1.2. Виконавець – фізична особа-підприємець Пемахова Марина Максимівна (платник єдиного податку із ставкою 5% (п’ять відсотків) з доходу, дані з державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб підприємців згідно виписки: номер запису в єдиному державному реєстрі 2 444 000 0000 030632 від 10.08.2018 року, код за ДРФО 2997711706, місцезнаходження: Україна, 25030, Кіровоградська обл. м. Кропивницький, вул. Шатила 10, кв. 18).

1.3. Клієнт – фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Веб-сайті та уклала цей Договір акцептувавши пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застарежень).
Приймаючи умови цього Договору, Клієнт укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма суттєвими умовами цього Договору та безумовно їх приймає.
1.4. Сторони – вказівка ​​в Договорі разом на Виконавця та Клієнта.
1.5. Особистий кабінет – це спеціальний розділ Веб-сайту, що містить інформацію про Клієнта, про вибір Клієнтом відповідного обсягу послуг (придбання якого оформлюється квитком певного типу), про доступні способи оплати послуг Виконаця та про здійснення Клієнтом оплати послуг Виконавця, а також забезпечує Клієнту технічну можливість для скачування квитка на персональний комп’ютер (та/або інший технічний пристрій, зокрема, мобільний).
1.6. Спосіб укладення цього Договору – офіційна публічна пропозиція Виконавця вважається акцептованою Клієнтом та цей Договір вступає в силу і є укладеним із Клієнтом з моменту приєднання Клієнта до його умов шляхом проставлення позначки «V» навпроти речення «Я погоджуюсь з умовами договору та обробкою моїх персональних даних для цілей здійснення оплати та участі у конференції» в розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com/registration/, одночасно з обранням й натисканням на позначення «Зареєструвати».
1.7. Веб-сайт – офіційний Веб-сайт право, на використання якого, належить Виконавцю, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://seleniumcamp.com.
1.8. Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Веб-сайту.
1.9. Ресурси Веб-сайту – власне Веб-сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт.
1.10. Послуги – консультаційні послуги у сфері інформатизації, що надаються Виконавцем Клієнту шляхом допуску останнього до участі у конференції на умовах цього Договору, після їх вибору Клієнтом на Веб-сайті та їх оплати.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Компанія зобов’язується надати Клієнту Послуги, вибрані Клієнтом на Веб-сайті, а Клієнт зобов’язується оплатити їх та прийняти їх в строки і на умовах, зазначених у цьому Договорі та у відповідному розділі Веб-сайту, доступному за посиланням: https://seleniumcamp.com.
2.2. Компанія представляє на вибір Клієнта платні послуги консультаційного характеру у сфері інформатизації, пов’язані із забезпеченням Клієнту доступу до участі у конференції, що організується Виконавцем.
2.3. Программа конференції формується на розсуд Виконавця та розміщується (публікується) ним на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com/program/.
2.3.1. Программа конференції, зазначена у пункті 2.3. цього Договору, не є остаточною і може змінюватися (уточнюватися, доповнюватися тощо) Виконавцем на його розсуд в будь-який час, інформація про що, розміщується (публікується) ним на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com/program/.

3. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ НА ВЕБ-САЙТІ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Виконавець забезпечить надання Послуг Клієнту за цим Договором після проходження ним процедури реєстрації на Веб-сайті в порядку, зазначеному в розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com/registration/.
3.1.1. До проходження процедури реєстрації на Веб-сайті Клієнт у розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com/registration/, повинен обрати потрібний йому обсяг послуг Виконавця, який відповідає одному із типів квитків, що вказані на Веб-сайті та доступні для обрання та оплати Клієнтом.
Для Клієнта на Веб-сайті доступні 2 (два) типи квитків: квиток для початківців, що надає Клієнту право відвідувати тільки доповіді, що відмічені у программі конференції (інформація про яку розміщена на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com/program/) спеціальною позначкою «для початківців» та повний квиток, що надає Клієнту право відвідати усі доповіді за його бажанням без будь-яких обмежень.
3.1.2. При проходженні процедури реєстрації на Веб-сайті Клієнт повинен заповнити поля відповідно до запитуваної на Веб-сайті інформації. Після завершення процедури реєстрації Клієнту в автоматичному режимі буде створено Особистий кабінет.
3.1.3. Доступ в Особистий кабінет Клієнт отримує через захищене посилання, яке надсилається йому автоматично з Веб-сайту після завершення ним процедури реєстрації на Веб-сайті на адресу електронної пошти та мобільний телефон, вказані ним при проходженні процедури реєстрації на Веб-сайті.
3.2. Для отримання можливості прийняти участь у конференції Клієнт повинен здійснити оплату обраного ним типу квитка будь-яким із способів, що вказані у його Особистому кабінеті.
3.3. Після здійснення оплати та за 10 (десять) календарних днів до дати початку конференції Клієнт має можливість у своєму Особистому кабінеті скачати квиток на персональний комп’ютер (та/або інший технічний пристрій, зокрема, мобільний), що має бути предявлений при вході у приміщення, у якому буде проводитися конференція (у друкованому чи електронному вигляді).
3.3.1. Дата та місце проведення конференції вказуються на Веб-сайті за посиланням: https://seleniumcamp.com.
3.4. Квиток на участь у конференції є персональним й не може бути переданий третім особам.
3.5. Клієнт має право відмовитись від участі у конференції повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 3 (три) тижні до початку конференції. У цьому випадку Виконавець здійснить повернення коштів Клієнту, отриманих від нього, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання від Клієнта банківських реквізитів для повернення коштів. При поверненні Виконавцем коштів через платіжну систему wayforpay з Клієнта цією платіжною системою буде утримано комісію, розмір якої зазвичай становить 2,5% (два цілих п’ять десятих відсотки), але може бути змінений платіжною системою (слідкуйте за умовами надання послуг на офіційному веб-сайті платіжної системи, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://wayforpay.com).
3.5.1. При простроченні строку, вказаного у п.3.5. цього Договору, кошти, сплачені Клієнтом, поверненню не підлягають.
3.5.2. При відмові Клієнта від участі у конференції Виконавець анулює квиток такого Клієнта.
3.6. Зобов’язання Виконавця з надання послуг за цим Договором вважаються виконаними, а послуги – наданими Клієнту у повному обсязі, після закінчення конференції незалежно від того, чи відвідав Клієнт безпосередньо конференцію, чи ні. При цьому будь-які документи (у тому числі акти виконаних робіт тощо), що підтверджують надання послуг, передбачених цим Договором, між Виконавцем та Клієнтом не складаються (не підписуються).

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, УМОВИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ
4.1. Вартість Послуг Виконавця та умови надання знижок вказуються у відповідних розділах на Веб-сайті.
4.2. Оплата за Послуги Виконавця здійснюється в гривнах.
4.3. Оплата за надання Виконавцем Послуг проводиться Клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця будь-яким із способів, що вказані у Особистому кабінеті Клієнта.
4.3.1. При оплаті Послуг на Веб-сайті електронним платіжним засобом (банківською картою) через платіжну систему wayforpay комісію за переказ коштів оплачує Виконавець із суми коштів, що сплачуються Клієнтом в оплату Послуг Виконавця, на умовах договору, укладеного Виконавцем із такою платіжною системою.
4.3.2. Інформація про те, що оплата пройшла успішно, буде відправлено Клієнту в автоматичному режимі (після її отримання Виконавцем) на адресу електронної пошти та мобільний телефон, вказані ним при проходженні процедури реєстрації на Веб-сайті.
4.4. Оплата за Послуги Виконавця проводиться Клієнтом на умовах авансування, якщо інше не зазначено у цьому Договорі та/або відповідному розділі на Веб-сайті.

5. ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА ТА ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ
5.1. Обов’язки Клієнта:
5.1.1. Клієнт зобов’язаний забезпечити безпеку, конфіденційність і збереження захищеного посилання для доступу в Особистий кабінет на Веб-сайті, яке надсилається йому автоматично з Веб-сайту після завершення ним процедури реєстрації на Веб-сайті. Клієнт зобов’язується не допускати компрометацію такого посилання, у тому числі і шляхом їх розголошення третім особам.
Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не може і не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду або збитки, завдані Клієнту та/або третім особам, внаслідок недотримання Клієнтом правил конфіденційності і збереження захищеного посилання для доступу в Особистий кабінет на Веб-сайті.
5.1.2. При доступі до Особистого кабінету через Веб-сайт Клієнту необхідно самостійно здійснювати перевірку достовірності завантаженої сторінки Веб-сайту за допомогою перевірки SSL-сертифікату, отриманного браузером.
При неможливості Клієнтом увійти в Особистий кабінет через Веб-сайт або наявності у Клієнта підозри, що він перебуває на підробному веб-сайті, що імітує Веб-сайт, Клієнт зобов’язаний зупинити подальше використання Ресурсів Веб-сайту та повідомити про це Виконавця зручним способом.
5.1.3. Клієнт зобов’язаний використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, у відповідності з законами держави, в якій він перебуває. Клієнт зобов’язаний попередньо переконатися, чи дозволено законом держави, в якій він перебуває, використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, з метою здійснення операцій, пропонованих Ресурсами Веб-сайту.
Виконавець дотримується обмежень, встановлених законодавством України, відносно здійснення комерційної діяльності в населених пунктах, що тимчасово не контролюються органами державної влади, у зв’язку із чим, Виконавець не приймає оплату та не надає послуги за цим Договором особам, які підпадають під дію вказаних обмежень.
5.2. Встановлені обмеження. Клієнту забороняється:
5.2.1. Вчиняти дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, а також авторські та/або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів і контента, розміщених на Веб-сайті;
5.2.2. Вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних клієнтів Виконавця, отриманих в процесі користування Ресурсами Веб-сайту;
5.2.3. Змінювати та/або зламувати Веб-сайт з протиправними цілями для введення клієнтів Виконавця та/або третіх осіб в оману про Ресурси Веб-сайту, послуги Виконавця, операції на Веб-сайті, та свій зв’язок з Виконавцем, а також зазначення іншої недостовірної інформації;
5.2.4. Робити спроби несанкціонованого доступу до Веб-сайту або серверів, на яких він розміщений, Програмного забезпечення, комп’ютерів або баз даних, іншого обладнання та технічних засобів, пов’язаних з Веб-сайтом та/або Виконавцем;
5.2.5. Втручатися в роботу Веб-сайту, Програмного забезпечення, доступних на Ресурсах Веб-сайту сервісів, Особистих кабінетів Клієнтів, в тому числі впливати на доступність або намагатися впливати на доступність Веб-сайту, Програмного забезпечення, сторінок Веб-сайту, шляхом здійснення DOS-атак («відмова обслуговування») та/або DDOS-атак («розділена відмова обслуговування») на Веб-сайт, Програмне забезпечення тощо;
5.2.6. Використовувати, застосовувати, впроваджувати (а також здійснювати інші дії подібного роду) на Веб-сайті або по відношенню до Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавця та його клієнтів якесь шкідливе програмне забезпечення (програмні коди), в тому числі, але не виключно, мережевих черв’яків, вірусів, павуків, троянських програм, логічних бомб і інших засобів, які можуть завдати шкоди або бути технологічно небезпечними для Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавця та його клієнтів, зокрема, привести до їх спотворення, видалення, пошкодження, емулювання або дізасемблерування і до іншого подібного негативного впливу;
5.2.7. Здійснювати інші дії, які спрямовані на заподіяння шкоди Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавцю та його клієнтам, в тому числі, але не обмежуючись, спрямовані на обхід, вимикання, або іншим спосіб втручання в роботу функцій безпеки Веб-сайту і їх Програмного забезпечення, які запобігають можливим порушення або обмежують доступ до Ресурсів Веб-сайту;
5.2.8. Вчиняти дії, спрямовані на проведення функціональних операцій, розпочатих на Веб-сайті, без участі Веб-сайту та Виконавця та/або з метою обходу їх, та/або ухилення від оплати за Послуги Виконавця тощо;
5.2.9. Вчиняти дії, які можуть спричинити притягнення Виконавця до відповідальності, а також стати причиною призупинення або припинення надання третіми особами послуг на користь Виконавця та/або його клієнтів;
5.2.10. Використовувати Веб-сайт та/або Програмне забезпечення з протиправними цілями, а також здійснювати будь-які інші дії на Веб-сайті, які можуть порушувати положення цього Договору та законодавства України.

6. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1. Виконавець інформує Клієнта, що він має право на використання Веб-сайту з правом надання дозволу (субліцензії) на використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, третім особам.
6.2. Виконавець інформує Клієнта про те, що він надає йому обмежений, невиключний без права субліцензування та передачі дозвіл (невиключну субліцензію), включно з усіма поліпшеннями, змінами, виправленнями, оновленнями і майбутніми версіями, на використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, наступним чином: особисто використовувати Ресурси Веб-сайту, включаючи Програмне забезпечення, за допомогою свого Особистого кабінету з метою придбання Послуг у Виконавця та їх оплати.
Виконавець залишає за собою всі права, не надані Клієнту згідно з умовами цього пункту Договору.
6.3. Клієнт не має права здійснювати інші дії, не зазначені в невиключному дозволі (невиключній субліцензії) щодо Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю.
6.3.1. Клієнту забороняється, якщо інше не випливає прямо з чинного законодавства України, та Клієнт з цим погоджується:
і) продавати, передавати в користування, давати напрокат або в оренду, експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю;
іі) виконувати, примушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотний розробку, декомпілювати, дизасемблерувати, розшифровку, емуляцію, злом захисту, відновлення або спроби відновлення вихідного коду або протоколів Веб-сайту та/або Програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків);
ііі) видаляти, ховати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, які містяться на Веб-сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об’єктах права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті;
іv) використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) в комерційних продуктах або послугах для надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати таке використання. Це положення не забороняє використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 6.2. цього Договору;
v) будь-яким чином використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, з обходом встановлених заходів їх захисту;
vі) здійснювати інші дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
7.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Клієнт надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Клієнта із Веб-сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптаці, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Клієнт надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.
7.1.1. Клієнт, який уклав цей Договір, надає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором.
7.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Клієнта є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.
7.3. Клієнт повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Клієнт як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (іi) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; (іii) на доступ до своїх персональних даних; (іv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; (v) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; (vі) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; (vііі) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду; (іx) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; (х) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; (хi) відкликати згоду на обробку персональних даних; (хii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; (хiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ЙОГО НАСЛІДКИ
8.1. Клієнт в будь-який момент незалежно від причини, в тому числі і в разі неприйняття змін в умови цього Договору, запропонованих Виконавцем після його укладення з Клієнтом, в односторонньому порядку і без звернення до суду може припинити цей Договір. Для цього необхідно відправити запит Виконавцю на закриття його Особистого кабінету та відмовитися від використання Ресурсів Веб-сайту.
8.2. Виконавець може в будь-який момент в односторонньому порядку і без звернення до суду припинити цей Договір або призупинити, або припинити використання Клієнтом Ресурсів Веб-сайту, заборонити (блокувати) доступ до Особистого кабінету і Ресурсів Веб-сайту, попередньо повідомивши про це Клієнта:
і) негайно, якщо Клієнт порушив умови цього Договору;
іі) негайно, якщо Виконавець обгрунтовано підозрює, що Клієнт використовує Ресурси Веб-сайту з метою порушення закону або прав третіх осіб;
ііі) негайно, якщо Виконавець обгрунтовано підозрює, що Клієнт використовує Ресурси Веб-сайту шахрайським способом або третя особа шахрайським способом використовує Ресурси Веб-сайту та/або Особистий кабінет Клієнта;
іv) негайно, якщо Виконавець вважає, що цього вимагають змінені закони або правила, несприятливе тлумачення законів або правил, позиція компетентного органу влади тощо.
8.3. Виконавець застосовує припинення Договору або надання Послуг, заборонивши або третій особі доступ до Особистого кабінету Клієнта та/або Ресурсам Веб-сайту. В цьому випадку Особистий кабінет Клієнта може бути видалений Виконавцем.
Виконавець не несе відповідальності за відмову від надання доступу до Ресурсів Веб-сайту, чий Особистий кабінет був видалений з причин, вказаних в пункті 8.2 цього Договору.
8.4. При припиненні договірних відносин Виконавця з Клієнтом також (i) негайно припиняється дія наданого Клієнту за умовами цього Договору невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Веб-сайті; (іi) Клієнт негайно відмовиться від будь-якого використання Ресурсів Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Веб-сайті.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Клієнтом в межах цього Договору або цивільного права або будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть у тому випадку якщо Виконавця повідомили про можливість нанесення збитків або втрат, за дії (та/або бездіяльність) Клієнта, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкцоновані (протиправні) дії третіх осіб, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, зокрема за настання наступних збитків і втрат:
і) будь-яких прямих, непрямих, випадкових або непрямих збитків;
іі) будь-яку втрату репутації, в тому числі ділової, (прямої або непрямої);
ііі) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану).
9.2. Клієнт вправі застосувати, як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або незадоволення Ресурсами Веб-сайту, відмову від використання Ресурсів Веб-сайту.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
10.1. Цей Договір діє з моменту його укладення Сторонами і до його припинення у звязку із виконанням збоку Виконавця або у звязку із припиненням з підстав дострокового розірвання з ініціативи Клієнта або Виконавця в порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору.
10.2. Цей Договір укладено згідно із матеріальним правом України.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.3. Існування форс-мажорних обставин та їх характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмового свідоцтва, виданого Торгово-промисловою палатою у місці виникнення такої обставини або іншим компетентним органом або організацією.
11.4. Сторона, яка опинилась під впливом форс-мажорних обставин, повинна одразу (наскільки це можливо за умови існування форс-мажорної обставини, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати її настання) повідомити інші Сторони про таке настання, характер, потенційний строк дії форс-мажорної обставини та її припинення.
11.5. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє інші Сторони про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань.
11.6. Якщо форс-мажорні обставини, зазначені у цій статті 11, тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від інших Сторін сплачувати завдані збитки.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
12.1. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він отримав в повному обсязі інформацію від Виконавця перед укладенням цього Договору, передбачену законодавством про захист прав споживачів.
12.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в порядок надання Послуг, змінювати їх вартість, змінювати умови невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, встановлювати додаткові обмеження, відмовитися від цього невиключного дозволу (невиключної субліцензії) (скасувати його) в будь-який момент в порядку, передбаченому цим Договором, в наслідок чого, останній припинить дію, тощо. Повідомлення про зміни в умовах цього Договору, скасування невиключної субліцензії або зміни її умов буде розміщено Виконавцем на Веб-сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (публікації) на Веб-сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не вказано додатково при їх розміщенні (публікації). Клієнт розуміє і погоджується з тим, що його явне прийняття змін умов цього Договору або використання Ресурсів Веб-сайту після дати публікації на Веб-сайті змін в умовах надання Послуг, означає згоду такого Клієнта на зміну умов цього Договору. Сторони визнають юридичну значимість такого способу волевиявлення за цим Договором. Якщо Клієнт не приймає змінені умови Договору, він має можливість припинити цей Договір у порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору.
12.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент на свій розсуд покращувати, змінювати, виправляти, оновлювати версії Веб-сайту.
12.4. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Пемахова Марина Максимівна

Місцезнаходження: 25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шатила 10, кв. 18

IBAN UA803808050000000026005636916


SWIFT code AVALUAUK


BENEFICIARY’S BANK Public Joint Stock Company Raiffeisen BANK AVAL, Kiev, Ukraine

Номер запису про державну реєстрацію: 2 444 000 0000 030632 від 10.08.2018 року

платник єдиного податку за ставкою 5% (п’ять відсотків) 3-я (третя) група